tel: 42 215-25-35
ul. Pułaskiego 22/24
95-200 Pabianice
Najbliższy dzwonek
za min. ()
Do wakacji pozostało:

Koniec roku 23 czerwca 2023

Historia szkoły

Poszczególne punkty zawierają dzieje najstarszej szkoły w Pabianicach. Mimo obiektywnych trudności (brak dokumentacji, materiałów źródłowych, opracowań) udało się prześledzić losy placówki od chwili jej założenia tj. roku 1892 aż do 1945 roku. (więcej…)

W XIV wieku Pabianice miały przyznane prawa miejskie i z tego też wieku pochodzą pierwsze wzmianki o pabianickim szkolnictwie. (więcej…)

W odrodzonej Polsce pierwszy minister oświaty, Ksawery Prauss, postanowił w ścisłej współpracy z ogółem nauczycielstwa ustalić główne kierunki i zasady rozwoju oświaty. (więcej…)

Placówki oświatowe od początków istnienia borykały się z trudnościami, które były związane ze sprawnym funkcjonowaniem szkoły. (więcej…)

Szkoła powszechna Nr 1 początkowo miała charakter szkoły jednoklasowej z rosyjskim językiem nauczania. (więcej…)

Szkoła Nr 1 w Pabianicach brała aktywny udział w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. Na terenie szkoły działało wiele organizacji i stowarzyszeń angażujących uczniów i nauczycieli. (więcej…)

Od 1882 do 1914 nie funkcjonowało stanowisko kierownika, sprawami administracyjnymi zajmował się tzw. Starszy nauczyciel, który pełnił tę funkcję nie dłużej niż dwa lata. (więcej…)

Akta Inspektoratu Szkolnego Obwodu Łaskiego 1914-1939.
Akta Magistratu Miasta Pabianic, Wydział Oświaty i Kultury 1914-1939. (więcej…)

Właściwie nazywał się Konrad Prószyński, znany także jako Kazimierz Promyk (takim pseudonimem literackim opatrywał swoje książki) był postacią niezwykle ciekawą – pisarz, nauczyciel, społecznik. (więcej…)

Skip to content